דפים - כל המסמכים
 
 

من تأسيس الشركة لإسرائيل ومجموعة عوفر

  
  
  
  
  
  
  
english.aspx
  
27/09/2017 11:18ללא מידע נוכחותראיה טריף
ללא מידע נוכחותראיה טריףדף בסיסי
hebrw.aspx
  
16/10/2017 11:04ללא מידע נוכחותגמילה חמזה
ללא מידע נוכחותמדלין ח'שאןדף בסיסי
homepage.aspx
  
03/12/2017 08:44ללא מידע נוכחותלורין נבואני
ללא מידע נוכחותיעל גבאי/city/city-arb/_catalogs/masterpage/ArCityHomePage.aspx
The-First-Quiz.aspx
  
04/10/2017 14:20ללא מידע נוכחותראיה טריף
ללא מידע נוכחותראיה טריףדף בסיסי
חידון-ראשון.aspx
הוצא אל: דרין אבו נג'םחידון-ראשון.aspx
הוצא אל: דרין אבו נג'ם
  
01/10/2017 08:37ללא מידע נוכחותמדלין ח'שאןללא מידע נוכחותדרין אבו נג'םללא מידע נוכחותמדלין ח'שאןדף בסיסי
חידון-שלישי.aspx
  
17/10/2017 20:47ללא מידע נוכחותמדלין ח'שאן
ללא מידע נוכחותמדלין ח'שאןדף בסיסי
חידון-שני.aspx
  
16/10/2017 11:06ללא מידע נוכחותגמילה חמזה
ללא מידע נוכחותמדלין ח'שאןדף בסיסי
יום-שיא-שפרעם-א.aspx
  
05/04/2018 14:07ללא מידע נוכחותלורין נבואני
ללא מידע נוכחותלורין נבואנידף בסיסי
יום-שיא-שפרעם-ב.aspx
  
04/04/2018 11:07ללא מידע נוכחותלורין נבואני
ללא מידע נוכחותלורין נבואנידף בסיסי
מעשים-טובים.aspx
  
16/03/2017 15:10ללא מידע נוכחותלורין נבואני
ללא מידע נוכחותלורין נבואנידף בסיסי
مهمة-الاعمال-الخيرية-.aspx
  
19/03/2017 10:03ללא מידע נוכחותלורין נבואני
ללא מידע נוכחותלורין נבואנידף בסיסי